Thursday, September 1, 20163.         Sasaran setiap subjek
Sasaran sekolah adalah purata sasaran setiap subjek. Oleh kerana itu amatlah penting panitia subjek membincangkan dan mensasarkan pencapaian gred matapelajaran yang mampu dicapai.  Janganlah mebuat sasaran yang rendah yang pasti boleh dicapai dan janganlah sasarkan sesuatu yang tak mungkin boleh dicapai. Namun sepatutnya ada usaha oleh guru guru untuk berusaha kearah mencapai matlamt yang ditetapkan. Analisa pencapaian sebelum ini hendaklah di teliti dan dikaji sebelum membuat sasaran untuk tahun berkenaan.
Selepas sasaran sekolah telah dipersetujui, maka setia guru subjek mestilah mebuat beberapa perancangan. Diantaranya:
1.       Bila nak habiskan silibus, Lebih baik jika sekolah telah menetapkan tarikh tersebut
2.       Bila nak buat ulangkaji
3.       Bagaimana system ulangkaji yang hendak dilaksanakan
4.       Apakah ada keperluan untuk membuat kelas tambahan, terutamanya jika dirasakan masa tidak mencukupi.

Guru mestilah memastikan setiap pelajarnya telah  bersedia menjelang peperiksaan nanti.


No comments:

Post a Comment